Eigen bijdrage

Vergoedingen.

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk de kosten voor de dagbesteding en/of vervoer, geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen, mits u beschikt over een geldige indicatie.

U kunt zich melden bij uw gemeente voor WMO ondersteuning.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om voor vervoer gebruik te maken van de vrijwillige hulpdienst van de Stichting Vierbinden. Voor vervoer wordt € 0,30 per kilometer gerekend. Minimumprijs per rit is € 1,50 Telefoon: 0492- 464289.

Voor al uw vragen over zorg en welzijn kunt u ook terecht bij zorgadviesbureau Van de Plas. www.zorgadviesvandeplas.nl