Eigen bijdrage

Vergoedingen.

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk de kosten voor de dagbesteding en/of vervoer, geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen, mits u beschikt over een geldige indicatie.

Woont u in de gemeente Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek of Someren? Neemt u dan contact op met Peel 6.1. Peel 6.1 regelt ondersteuning via de Wmo voor deze zes gemeenten. U kunt Peel 6.1 bellen via telefoon 14 0492 (u hoeft hiervoor geen kengetal in te toetsen).

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om voor vervoer gebruik te maken van de vrijwillige hulpdienst van de Stichting Vierbinden. Voor vervoer wordt € 0,30 per kilometer gerekend. Minimumprijs per rit is € 1,50 Telefoon: 0492- 464289.

Voor al uw vragen over zorg en welzijn kunt u ook terecht bij zorgadviesbureau Van de Plas. www.zorgadviesvandeplas.nl